top of page
Obszar roboczy 97 kopia4x-100.jpg

DiTram - INNOWACYJNY
SYSTEM DO POMIARU PARAMETRÓW 
I OCENY STANU INFRASTRUKTURY

TOROWO-SIECIOWEJ

System DiTram

Systemu DiTram składa się z dwudrogowego pojazdu diagnostycznego,

systemu sensorowego montowanego na pojazdach liniowych, serwerów systemu pracujących w chmurze obliczeniowej oraz aplikacji WWW.

tyl_bialy real 2.jpg
schemat_v2.png

System DiTram

Wszystkie dane pomiarowe zbierane są dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych sensorów

i przesyłane do chmury obliczeniowej, gdzie są przetwarzane przez autorskie oprogramowanie
oparte na otwartej, modułowej architekturze.

Nowoczesne aplikacje WWW umożliwiają łatwy i szybki dostęp do wyników przetwarzania danych i analiz.

Obszar roboczy 304x.png

Dwudrogowy Pojazd Pomiarowy

Kluczowym elementem systemu jest dwudrogowy pojazd diagnostyczny 

pełni rolę mobilnego laboratorium, wyposażonego w innowacyjne oraz wysokiej jakości systemy pomiarowe.

grafika na srtonę i ulotkev3 kopia (2).jpg

Dane zbierane przez ten pojazd
powalają między innymi na:

Obszar roboczy 25 kopia 3_8x.png

Pomiar geometrii toru

Obszar roboczy 28 kopia_2x.png

Badanie skrajni

kinematycznej i dynamicznej dla danego odcinka toru

Obszar roboczy 25_8x.png

Ocenę stanu sieci trakcyjnej

Obszar roboczy 25 kopia_8x.png

Ocenę stanu badanego odcinka toru

w tym detekcję uszkodzeń szyn 

Obszar roboczy 28 kopia 2.png

Pomiar platform
i ramp przystankowych

Obszar roboczy 30_6x.png

Analizę zużycia

oraz prognozowanie stanów przyszłych poszczególnych fragmentów infrastruktury w trakcie eksploatacji

AdobeStock_67337334 (1).jpeg

Dwudrogowy Pojazd Pomiarowy

Przebieg pomiaru wykonywany przez specjalistyczny pojazd dwudrowogy:

 • Pomiary wykonuje się w porze nocnej, nie zakłócając ruchu liniowego.

 • W zależności od rodzaju przeprowadzanego pomiaru, pojazd porusza się z prędkością od 1m/s do 5m/s. Umożliwia to zbadanie od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu jednej nocy.

 • Badania prowadzone są pod obciążaniem od 8 do 10 ton.

 • Po pomiarze dane są wysyłane automatycznie na serwery systemu DiTram, tam są przetwarzane maksymalnie w ciągu kilku dni i udostępniane użytkownikom w dowolnym miejscu i czasie, w dedykowanej aplikacji WWW.

System na tramwajach liniowych

Układy pomiarowe zainstalowane na tramwajach liniowych różnego typu, będących w normalnej eksploatacji.

Podsystem na tramwajach liniowych umożliwia między innymi:

 • Ocenę bezpieczeństwa i komfortu jazdy danego typu tramwaju na badanym odcinku toru, wraz ze wskazaniem miejsc szczególnie niebezpiecznych.

 • Ocenę poziomu hałasu tocznego na danym odcinku toru.

 • Ocenę poziomu pisków na łukach, wraz z określeniem ich charakteru.

bialy tramwaj 5.jpg
AdobeStock_493048990 (1).jpeg

System na tramwajach liniowych 

Przebieg pomiaru podsystemu montowanego

na tramwajach liniowych:

 • System na tramwaje liniowe dostosowany jest do montażu na każdym typie tramwaju.

 • Montaż i uruchomienie trwają od 1 do 2 dni roboczych, bez ingerencji w strukturę nośną tramwaju.

 • Pomiary dokonywane są codziennie, w czasie normalnej pracy tramwaju.

 • Dane są na bieżąco przesyłane na serwery DiTram i dostępne dla użytkowników poprzez dedykowaną aplikację WWW.

Do pobrania

Parametry infrastruktury torowo-sieciowej mierzone przez system DiTram

O Nas

Naszą misją jest budowa nowoczesnej firmy, w której naukowcy i inżynierowie z różnych dziedzin mogą realizować swoje pasje, prowadzić prace rozwojowe i tworzyć rozwiązania spełniające potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Logo Mlabs kolo.png

Projekt realizowany przez konsorcjum którego liderem jest MLabs  z Poznania

bottom of page